First slide

Euro Open 2016

Masters Women 40+

Entries

Team Name
A O BUC MALINOWSKI Audrey
Csepel EK Csepelyi Anita
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub Boros Szilvia
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub Klausz Orsolya
Olgiata 20.12 - Italy Sylvia Prange
Olgiata 20.12 - Italy Elisabetta Gioanetti
Reading Rowing Club Sally Pollok-MorrisFirst slide