First slide

Euro Open 2016


Search
117 Masters Women 40+ 2000m 13:40
Startnumber Organization Name
1 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub Boros Szilvia
2 Olgiata 20.12 - Italy Sylvia Prange
3 A O BUC MALINOWSKI Audrey
4 Csepel EK Csepelyi Anita
5 Reading Rowing Club Sally Pollok-Morris
6 Olgiata 20.12 - Italy Elisabetta Gioanetti
7 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub Klausz OrsolyaFirst slide